1 / 4
Arrangement 15.okt 2018
Introkursus
Boligsocialnet udbyder endnu en omgang "Introkursus om boligsocialt arbejde".
Læs mere
2 / 4
Arrangement 15.okt 2018
Samarbejdskonferencen
Læs mere
3 / 4
Arrangement 16.okt 2018
Strategisk Forum
Strategisk Forum er et nyt nationalt forum for bestyrelsesmedlemmerne.
Læs mere
4 / 4
Arrangement 15.okt 2018
Projektledelse 2
Skab opbakning til dit projekt og gennemfør møder og workshops med engagement og energi.
Læs mere
Artikel 04.feb 2019
Frivillighed i udsatte boligområder
Læs mere
Artikel 03.jan 2019
Boligsociale indsatser bygger bro
Læs mere
Artikel 17.okt 2018
Arbejdsmetodekatalog - Praksisnær læring
Læs mere
Aktuelt 18.okt 2018
Initiativer mod parallelsamfund
Regeringens strategi har udmøntet sig i seks delaftaler.
Læs mere
Artikel 23.aug 2018
Børn og unges uddannelseschancer - De boligsociale indsatsers bidrag
Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne
Læs mere
Arrangement 15.okt 2018
Introkursus
Boligsocialnet udbyder endnu en omgang "Introkursus om boligsocialt arbejde".
Læs mere

Det boligsociale Danmarkskort

Få overblik over helhedsplanerne og find oplysninger om de forskellige indsatser og kontaktpersoner.