Temadage: Samarbejde om tidlige indsatser i udsatte boligområder

Tirsdag den 6. marts i Aarhus og torsdag den 8. marts i København holder Boligsocialnet og Center for boligsocial udvikling temadage med fokus på samarbejde om tidlige indsatser i udsatte boligområder.

På dagene vil vi blive klogere på, hvordan vi i et samarbejde kan løfte de vigtige tidlige indsatser for vores børn i de udsatte boligområder.

 

Vi inviterer alle centrale aktører; dagtilbud, sundhedsplejersker, boligsociale medarbejdere, biblioteker, kommunale børn og unge forvaltninger, frivillige organisationer og andre med tidlige indsatser i de udsatte boligområder.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere program og tilmelding i slutningen af januar 2018.