Vi har brug for jeres hjælp!

Vi ønsker at optimere vores hjemmeside, så den i højere grad afspejler den måde vi arbejder, men selvfølgelig også for, at I på bedst mulig vis kan finde de informationer og den viden som vi tilbyder.

I den forbindelse har vi brug for jeres input og håber derfor, I vil tage jer tid til at besvare et lille spørgeskema, hvor vi spørger til, hvad I bruger boligsocialnet til og hvordan I finder informationer fra os.

 

Det tager max 3-5 minutter at svare, men I er selvfølgelig velkomne til at bruge mere tid og komme med mange kommentarer.

 

Efterfølgende inviterer vi nogle af jer til at deltage i en fokusgruppe, hvor vi vil spørge mere til nogle ting og på den måde bruge jeres viden og input til at forbedre vores hjemmeside og vores tilbud.

 

Spørgeskemaet finder I nedenfor og eller via linket her

 

I får på forhånd et stort tak for jeres tid og jeres svar.