Du kan stadig tilmelde dig Boligsocial bazar

Står I ofte med problematikker i jeres område, som I kunne have behov for at drøfte med andre, der har været ude for lignende situationer? Søger du inspiration og motivation fra praksisnære erfaringer til dit boligsociale arbejde? Søger du inspiration til at gøre tingene på en anderledes måde, eller finpudse indsatser? Så meld dig til Boligsocial bazar.

Formål

Boligsocial bazar er først og fremmest en dag hvor du, som boligsocial medarbejder, kan høre om andres praksiserfaringer, og hvor du får mulighed for at drøfte jeres områdes udfordringer og trække på andres erfaringer. Men denne dag afhænger også af din forberedelse: Melder du dig til Boligsocial bazar, bør du møde op forberedt, da dagens udbytte i høj grad afhænger af, at vi i fællesskab kan få sat ord på gode og dårlige erfaringer, samt de udfordringer, vi har brug for at få perspektiver på.

 

Forberedelse

OBS! Derfor – når du tilmelder dig boligsocial bazar – skal du angive hvilket indsatsområde du har størst interesse i. Dette sikrer, at du bliver sat sammen med folk, der har samme fokus og erfaringer inden for dit område.

 

Dernæst skal du til selve dagen have forberedt en præsentation (ca. 3 minutter), der introducerer et konkret projekt, som du arbejder med i dit område. Her skal du dels fortælle de andre i gruppen om indsatsens hovedkerne, dels hvad I opnår ved denne indsat og hvilke udfordringer I står overfor med denne indsats. Hvis I har udarbejdet materiale (flyers eller lign.) opfordrer vi til, at du medtager dette. Medbring også gerne visitkort, således at du kan holde kontakten til dine kollegaer i andre områder.

 

Slutteligt vil du blive bedt om at tage stilling til, om du ønsker en guidet tur i området i og omkring Godsbanen ved Thomas Leerberg, COWI. Rundvisningen vil byde på et indblik i fremtidens bæredygtige boliger i en kulturel smeltedigel.

 

Deltagere

Boligsocial bazar er for alle boligsociale medarbejdere, der er motiveret af at lære fra sig og lære af andre.

 

Boligsocial bazar er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra Plads til forskel (Herning), Center for samskabelse, Boligforeningen Himmerland (Aalborg), samt Botrivsel (Horsens). Hvis du har spørgsmål vedr. kurset er du velkommen til at kontakte Boligsocialnet på boligsocialnet@bl.dk 

 

Information

Hvornår: Den 27. september 2018 kl. 10.00-16.00

Hvor: Godsbanen, Aarhus

Forventet pris: 300 kr. inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist 20. september 2018

 

Program

10.00-10.15: Velkomst og præsentation

10.15-10.45: Erfaringer og problemstillinger i 4 projekter

  •  Kriminalitetsforebyggelse: Rollemodelsprojekt i Herredsvang v. Miguel Romero Mikkelsen, børn- og unge koordinator
  •  Forebyggelse og forældreansvar: Fædregruppen på Amagerbro v. Mikkel Josephsen, projektleder og Majid Kanan, boligsocial medarbejder
  • Tryghed og Trivsel: Naboskabsuddannelse i Sydhavnen v. Ida Hedegaard Haddad, netværksmedarbejder
  • Uddannelse og Beskæftigelse: Job First i Langkærparken v. Jan Andersen, projektleder

10.45-11.00: Pause

11.00-12.00: Dine udfordringer og perspektiver – deltageroplæg og sparring.

I grupper af 5 personer fortæller man på skift i 3 min. om egne erfaringer fra et projekt. Efter hvert minioplæg er der tid til kort sparring i gruppen.

12.00-13.00: Frokost og inspiration i Spiselauget

I pausen kan du besøge stande og få ny inspiration til dit arbejde. Mød Center for Frivilligt Socialt Arbejde, CFBU, DGI, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors Aarhus, Merantis, Baba og bydelsmødre, Dialogue Toolbox, Engeneer2be og Integrationsnet.

13.00-13.30: Temaer på tværs – frivillighed, bæredygtighed, forankring, konflikthåndtering, sundhed og samarbejde med andre aktører.

Erfaringsudveksling om temaer på tværs – vi deler erfaringer og drøfter problemstillinger og løsninger indenfor temaerne. Alle udveksler erfaringer, problemstillinger og mulige løsninger i grupper. Alle kan nå at drøfte 3 temaer.

14.30-14.45: Pause

14.45-15.15: Ud på gulvet og del dine brochurer og tips med andre. Få et telefonnummer på en, du gerne vi tale videre med, hør om et spændende projekt fra en anden helhedsplan.

15.15-15.20: Farvel og tak for i dag

15.20-16.00: Rundvisning på Godsbanen: Fremtidens bæredygtige boliger i en kulturel smeltedigel v.  Thomas Leerberg, projektchef for byudvikling på godsbanearealerne, COWI

 

Vi glæder os til at se dig!

Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk