Arbejdsmetoder i boligsocialt arbejde

Er du skarp på hvilke metoder og tilgange du trækker på i dit boligsociale arbejde? Kom til gratis kursus om 2 ud af 4 arbejdsmetoder, som Rambøll og naboskaber.dk har udviklet og beskrevet i metodekataloger. Det er helt konkret et kursus i arbejdsmetoderne ”Samskabelse” og ”Gruppebaseret læring”.

Kurset skal styrke forståelsen af kendetegn i den faglige praksis samt skærpe opmærksomhed på, hvad der virker i forhold til at støtte børn, unge og voksne gennem boligsociale indsatser.

 

På kursusdagen vil der være korte faglige oplæg, introduktion til konkrete værktøjer samt mulighed for at relatere metoderne til egen praksis. Endelig vil der være mulighed for erfaringsudveksling blandt deltagerne og inspiration til, hvordan arbejdsmetoderne kan bringes i anvendelse i praksis.

 

De fire arbejdsmetoder er udviklet i forbindelse med Landsbyggefondens evaluering af boligsociale indsatser i 2010-14 puljen. Der har tidligere været afholdt kurser i ”Praksisnær læring” og ”Individuel brobygning”.

 

 

Undervisere:

Hanne Nielsen, Rambøll

Louise Glerup Aner, naboskaber.dk

 

Hvor og hvornår:

Torsdag d. 13. juni kl. 10 -16, Bydelshuset, Langkærvej 2 Tilst

Tirsdag d. 18. juni kl. 10-16, BL Studiestræde 50, København

 

Tilmeldingsfrist d. 2. juni


Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk