Årskonference

Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger!

Årskonferencen handler om velfærd. Vi sætter fokus på hvordan de boligsociale indsatser bidrager til velfærdsløsninger. Efter to dage med oplæg, workshops og roadtrip går vi hjem med en styrket faglig identitet, fælles faglighed og stærkere netværk.  Vi bliver bedre til at sætte ord på, hvordan det boligsociale arbejde bidrager til velfærden. Det kan både være i form af helt konkrete indsatser, der kobler beboere og en offentlig indsats og det kan være strategiske perspektiver på, hvordan de boligsociale indsatser og kommunerne sammen kan nå længere. Vi skal desuden øge vores viden om fremtidens velfærdsløsninger og se på alternative måder at skabe velfærd på. Det boligsociale felt er under stadig udvikling og med sin agile tilgang er det et område, der kan være med til at udvikle og kvalificere fremtidens velfærdsløsninger.

 

Download og print programmet her

 

Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus. 

 

 

Tirsdag d. 17. september:

Der vil være kaffe mv. fra kl. 9.30. 

 

10.00 - 10.45: Velkomst ved Bent Madsen, BL  - Danmarks Almene Boliger
                       Velkommen til Aarhus ved borgmester Jakob Bundsgaard

 

10.45 - 12.00: Velfærdsydelser i et samspil mellem det offentlige og civilsamfundsaktører v. Klaus Majgaard

Ifølge velfærdsforsker Klaus Majgaard er der et stigende antal samarbejder mellem kommuner og civile aktører. Før var det civile bidrag ”prikken over i’et”, men i dag kan kommunale kerneydelser kun fungere i tæt samspil og samarbejde med lokale, civile aktører. Der er meget lidt systematisk viden om, hvad der kommer ud af samskabelse og samarbejde og uden et nuanceret sprog for den værdi, der sker i samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet er det vanskeligt at synliggøre og argumentere for de civile aktørers bidrag. Mange offentlige tilbud er udviklet med afsæt i det civile samfund fx børnehaver, blindeskole, forsorgshjem etc. Det civile samfund er således udviklingslaboratorie for det offentlige. Det offentlige skal genopfinde sin kerneydelse i samspil med civilsamfundet.

 

12.00 - 13.00: Frokost

 

13.00 - 14.15: Hvordan bidrager boligsociale indsatser til at løse velfærdsudfordringer i og omkring boligområder?  Matcher indsatserne de reelle udfordringer? v. Gunvor Christensen, VIVE efterfulgt af spørgsmål og fælles drøftelser.

 

14.15 - 15.00: Pause og tid til tjek ind

 

15.00 - 17.30: Roadtrips og workshop – 10 forskellige roadtrips, hvor vi dykker ned i konkrete temaer. Alle workshops indeholder flere vinkler dvs boligsocialt/kommunalt/anden aktør. Man kan kun tilmelde sig en workshop.  Opdateres med beskrivelser og steder. 

 

18.30: Middag og efterfølgende mulighed for quiz eller en snak i baren

 

 

Onsdag d. 18. september

Velfærdslaboratorie; vi får input fra andre aktører og nye boligsociale tiltag, der kan være med til at inspirere og kvalificere nye ideer til boligsociale indsatser, der matcher lokale udfordringer i boligområderne:

 

9.00 - 9.45: ”Udsathed og nytænkning af de sociale indsatser” v. Steffen Rasmussen stifter af Center for Social Nytænkning, der arbejder på en positiv udvikling af de sociale indsatser. CFSN udvikler forsøg, løsninger og metoder til kommuner og virksomheder og er et arbejdsfællesskab for sociale iværksættere.

 

9.45 - 10.45: Få nye vinkler på opgaven – pop-up, mega-erfa og nye ideer.

  • Pop-up: hør korte oplæg fra andre aktører om nye velfærdstilbud og fonde, der bidrager til velfærdsudviklingen. Du kan høre 3 oplæg på en time.
  • Share-shop: dyk ned i det tema, du brænder allermest for og gå på jagt med dine kollegaer fra hele landet og find de stærkeste indsatser, der rykker den enkelte og samfundet.
  • Spred-nyt: hør om et nyt initiativ på den boligsociale arena og bidrag med dine vinkler og ideer til udvikling af initiativet. Du kan komme omkring 2 nye initiativer.

 

10.45 - 11.00: Pause

 

11.00 - 12.00: Få nye vinkler på opgaven – pop-up, mega-erfa og nye ideer.

  • Pop-up: hør korte oplæg fra andre aktører om nye velfærdstilbud og fonde, der bidrager til velfærdsudviklingen. Du kan høre 3 oplæg på en time.
  • Share-shop: dyk ned i det tema, du brænder allermest for og gå på jagt med dine kollegaer fra hele landet og find de stærkeste indsatser, der rykker den enkelte og samfundet.
  • Spred-nyt: hør om et nyt initiativ på den boligsociale arena og bidrag med dine vinkler og ideer til udvikling af initiativet. Du kan komme omkring 2 nye initiativer.

 

12.00 - 12.45: Mobilisering af civilsamfundet og græsrodsbevægelser v. Anne Lise Marstrand Jørgensen m.fl.

 

12.45 - 13.00: Afslutning og tak for nu

 

13.00: Frokost

 

 

Priser:

Enkeltværelse Comwell 3500

Dobbeltværelse Comwell 3050

Enkeltværelse Wakeup 3200

Dobbeltværelse Wakeup 2800

Ingen overnatning 2500

 

 

 

Tilmeldingsfrist er overskredet, men hvis man er hurtig, kan man stadig nå at tilmelde sig.Tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål kan rettes til Ann Daugbjerg Olsen på boligsocialnet@bl.dk