Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

28.05.2021

Silkeborg

Tilmelding lukket

DKK 0,-

ID:

20-484

Type:

Seminar

Varighed:

09.30-15.30

Tilmeldingsfrist:

21.05.2021

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Coronapas: Grundet de aktuelle restriktioner er der krav om, at alle mødedeltagere skal fremvise gyldigt corona-pas. Derfor skal alle deltagere ved ankomst fremvise coronapas eller negativ PCR/kvik-test, der er under 72 timer gammel og gyldigt under hele arrangementet. Ligeledes skal der bæres mundbind, dog ikke når mødedeltagerne sidder ned.


Målgruppe:Medlemmer af boligsociale bestyrelser samt deres betjenere.

Arbejdsområde: 
Ansatte i kommuner eller boligorganisationer med top- eller mellemledelse.

Indhold & program:Seminaret tager udgangspunkt i bestyrelsen som entydig fælles strategisk ledelse. Som bestyrelse for helhedsplanerne skal man være fælles strategisk ledelse hele året rundt. Der er opgaver til møderne men i høj grad også mellem møderne, hvis arbejdet skal lykkes. Som bestyrelse skal jeres fælles ledelse ligge på det strategiske niveau, men samtidig skal den boligsociale indsats’ succes måles på meget konkrete parametre.

Konkret vil vi på seminarerne arbejde med følgende spørgsmål:
  • Hvad er fælles entydig strategisk ledelse og, hvilke dilemmaer møder vi her?
  • Hvordan kan der arbejdes med gode fælles mål, der både mobiliserer opbakning og er effektive?
  • Hvad er netværksbaseret ledelse og, hvad er det for en opgave, vi som bestyrelse har her?
Bestyrelserne vil få viden og inspiration fra de to andre deltagende bestyrelser (formiddag) samt få sat fokus i deres egen bestyrelsen på hvad det det vigtigste de med fordel skal arbejde med fremadrettet derhjemme (eftermiddag). Der bliver en løbende dokumentation på dagen på flip og PP, som alt sammen redigeres og sendes ud til bestyrelserne efter seminaret.

Facilitatorer: I samarbejde med Niels Henriksen og Christian Tangkjær fra Mobilize Strategy Consulting har Boligsocialnet lavet programmet. Det er tilpasset efter erfaringer fra de to første afholdte seminarer og oprindeligt udviklet efter et udviklingsprojekt om bestyrelsesarbejdet, som Landsbyggefonden lavede. Niels og Christian har mange års erfaring med ledelse i det offentlige, i boligorganisationerne og fra uddannelsesverdenen. Det er et stærkt team, der har sat sig grundigt ind i den opgave, som de boligsociale bestyrelser løser og den organisationsstruktur, der rammesætter bestyrelsesarbejdet.

Form:Det er et dagsseminar (fysisk eller virtuelt), hvor deltagerne er aktive og slutter af med at samle fokuspunkter, man vil arbejde videre med i egen bestyrelse. Seminarer i foråret kan blive afholdt digitalt pga. COVID-19. Der er meget gode erfaringer med digitalt bestyrelsesseminar.
Hvis seminaret afholdes digitalt, bortfalder deltagergebyret på 500kr.

Sted:
Fastsættes efter deltagerkredsen.

Kontakt:Louise Buch Viftrup - mail: lbv@bl.dk - hvis bestyrelsesseminaret kunne være noget for jeres bestyrelse

Sted

Scandic - Silkeborg

Udgårdsvej 2

8600 Silkeborg