Strategisk Betjening: Fælles Missioner og ambitioner

Bliv inspireret til hvordan du som betjener kan skabe fælles missioner og ambitioner for de boligsociale bestyrelser?

31.05.2021

Tilmelding lukket

DKK 500,-

ID:

21-2

Type:

Webinar

Varighed:

09.00-12.00

Tilmeldingsfrist:

28.05.2021

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

T: 33 76 20 00

E: boligsocialnet@bl.dk

Når du trykker på tilmeld, vil du blive videresendt til BLs membersite, der håndterer Boligsocialnets tilmeldinger. Du kan finde tilmeldingsguiden her

 

Målgruppe:Boligsociale Projektledere og koordinatorer

Arbejdsområde:Betjening af bolig sociale bestyrelser

Indhold & program:De boligsociale indsatser er båret af kræfter fra forskellige organisationer og de tværorganisatoriske indsatser. Det kræver stærke samarbejder og et fælles perspektiv på den fælles opgave. Bestyrelserne for de boligsociale helhedsplaner udgør en styringsmodel, hvor deltagerne ikke bare skal træffe beslutninger, men finde helt nye løsninger på komplekse problemer. Her kan det at udvikle fælles missioner og ambitioner, styrke den fælles boligsociale indsats. Missioner kræver forpligtelse og tydelighed på rollerne, hvis de skal kunne mobilisere de nødvendige beslutninger. Samtidigt er stærke missioner gode til at engagere de andre styrings- og udførelsesniveauer i helhedsplanerne.

På dette webinar vil I med afsæt jeres aktuelle helhedsplan og bestyrelsens ambitioner få inspiration til og drøfte tre spørgsmål:
  • Hvordan kan missioner og ambitioner formuleres og aktiveres?
  • Hvordan arbejdes der med missions- og ambitionsformulering i en boligsocial sammenhæng?
  • Hvordan kan missioner og ambitioner styrke betjeningen af bestyrelsesarbejdet for dig med betjener funktion?
Claus Bjørn Billehøj, partner i Mobilize Strategy Consulting forestår undervisningen. Claus har bl.a. erfaring med bestyrelsesarbejde i forskellige bestyrelser og har tidligere været administrerende direktør i Den Sociale Kapitalfond.

Endeligt program følger.
Form:Webinar – Mødelink fremsendes til de tilmeldte

Sted

Online - Ved din PC

Program

09.00 - 09.10

Velkomst og dagens program

09.10 - 09.40

Hvorfor skal vi have en fælles mission og hvordan gør vi det i praksis?

09.40 - 09.50

Individuel refleksion

Hvordan ser jeg min egen bestyrelse ind i den faglige rammesætning om missioner og ambitioner?

09.50 - 10.00

Pause

10.00 - 10.40

Case om en fiktiv bestyrelse

10.40 - 11.00

Plenum - tjek ind

11.00 - 11.10

Pause

11.10 - 11.30

Hvordan håndterer vi konflikter, når bestyrelsen ikke kan finde fælles vej?

11.30 - 11.50

Gruppedrøftelser om hvordan I arbejder med at facilitere bestyrelsen mod den fælles vej.

11.50 - 12.00

Opsamling og afslutning

12.00 -

Tak for i dag