smitte | stop     informationsmateriale     inspiration 

Her deler vi jeres eksempler på, hvordan I arbejder under de givne og skiftende retningslinjer. Nogle eksempler er fra perioder med stor nedlukning og hjemmearbejde, andre fra perioder med hel eller delvis genoplukning.

Eksemplerne er jeres, selvom nogle er skrevet ned af os på baggrund af jeres fortællinger.  Hvis du har et eksempel, du gerne vil dele, så send det til boligsocialnet@bl.dk

.

Boligsociale kerneopgaver under nedlukningen


 #iboligområdet #Kommunikation #SammenHverForSig  Boligsocial helhedsplan Silkeborg, 1. marts 2021

 

 

I en tid, hvor de boligsociale kontorer er lukket og man ikke kan mødes fysisk med beboerne, er der behov for at finde nye måder at komme i kontakt med beboerne på. I den boligsociale helhedsplan i Silkeborg har Caja, som er social vicevært, god erfaring med at skrive direkte til beboerne på SMS og dele billeder fra hverdagen med beboerne på facebook. Ofte er det den uformelle kontakt der danner bro til at beboeren tør række ud efter hjælp: 

 

"Det genererer typisk en ret god respons, fordi det vækker genklang hos beboerne og er en lidt mere ligeværdig kommunikation. De behøver ikke at have noget, jeg skal hjælpe med, men vi kan blot dele hverdag og dét, at nedlukningen kan være svær for os alle. Hvis vi kan få lavet en relation ud fra deres hverdag og virkelighed, så er det ofte nemmere at tage det næste skridt og tale om mere seriøse ting, hvor beboeren måske har brug for hjælp." 

 

 

Rikke banker på døren


 #iboligområdet #børn #unge #udsatte  Bo i Lemvig , 17. februar 2021


 

I den boligsociale helhedsplan, Bo i Lemvig, går Rikke fra dør til dør og uddeller foldere fra Lemvigs bibliotek. Selvom det primære mål er at dele bibliotekets tilbud med beboerne, giver det ofte anledning til andre gode og vigtige samtaler: 

 

"Jeg har haft vældig succes med at gå fra dør til dør og tale med beboerne. Man kommer ofte i en rigtig god snak og får mulighed for, på en uformel måde, at fortælle om de tilbud vi har i helhedsplanen. For mig har det været en rigtig god indgang til at møde folk og se, hvordan de har det. Beboerne sætter stor pris på det og har nemmere ved at tage kontakt til mig efterfølgende, hvis de har brug for hjælp."

 

 

Hjemmeskoling i kulturhuset


#børn #unge #undervisning #iboligområdet  Herredsvang, Aarhus, 1. februar 2021

Det står ikke stille i Kulturhuset Herredsvang. Alle hverdage fra kl. 8-16 kommer der nemlig en håndfuld drenge og modtager online-undervisning. Et lille tiltag der ifølge Miguel, som er boligsocial børn- og ungemedarbejder, gør en kæmpe forskel: 

 

"Vi oplevede i foråret under nedlukningen at drengene fald fra og ikke mødte til timerne. Efter de har fået tilbud om at komme i kulturhuset, har de været helt utroligt stabile og møder trofast op hver eneste morgen"

 

 

Lokalt producerede mundbind


#smittestop #naboskab #iboligområdet  Øst i Centrum, Aalborg, 16. september 2020

Mandag d. 14. september holdte vi vores første event på Trekanten, hvor deltagere kunne komme og sy deres eget mundbind. Eventet var gratis, men det krævede en billet, således vi kunne holde styr på antal af fremmødte (grundet corona-restriktioner).


Der var 8 fremmødte, der alle fik produceret deres eget mundbind. I samarbejde med Kvarterværkstedet og Makerspace var der både materialer, mønster samt symaskiner til rådighed. Derudover var der to dygtige frivillige med, som guidede de deltagere, som havde behov for det.


Tanken med eventet var, at de fremmødte fik råd og vejledning til, hvordan de efterfølgende selv kan producere flere mundbind i hjemmet, så alle fik mønster og vaskevejledning med hjem. Hvis man ingen symaskine har, kan man bruge Makerspace’s maskiner i deres åbningstid.

 

Boligsocialmedarbejder Nikoline Lund, nl@alabubolig.dk
Øst i Centrum

 

 

Udendørs sommerbio!


#sammenHverForSig #børn #unge #iboligområdet  Beboerprojekt Bispebjerg, 15. august 2020

For mange børn og unge har sommerferien i år været anderledes pga. covid19 og mange steder har man derfor haft særligt fokus på sommeraktiviteter til børn og unge. Da Beboerprojekt Bispebjerg før sommerferien spurgte en gruppe børn og unge, hvad de godt kunne tænke sig af aktiviteter, var svaret klart: ”Vores helt egen Sommerbio!”

 

Men hvordan gør man lige det i en coronatid?

 

Svaret ligger blandt andet i gaffatape, kan vi fortælle. Beboerprojekt Bispebjerg valgte at imødekomme børnenes ønske om at afholde en udendørs sommerbio, men en afgørende forudsætning var at ”coronasikre” den legeplads, hvor arrangementet skulle afholdes. Dette skete blandt andet ved at inddele en 700 m2 fodboldbane i firkanter á 1 m2 kvadratmeter, som blev markeret med gaffatape, således alle publikummer kunne ’seates’ i firkanterne med en meters afstand til naboen.

 

Sommerbio’en var en stor succes med visning af Otto er et næsehorn og Terkel i knibe.

 

Det helt store indslag var da satiregruppen Gigis kom forbi med et foredrag, en sang og visning af deres bedste tegnefilmsketches. Gigis er biografaktuelle med filmen BLOKHAVN og er selv opvokset i udsatte boligområder. De vil meget gerne ud i beboerprojekterne og inspirere børn og unge til at nå deres drømme.

 

 

Kontakt Linda, hvis du vil høre mere om arrangementet og have gode råd ift. leje af storskærme.

Boligsocialmedarbejder Linda Hansen, lfh@fsb.dk
Beboerprojekt Bispebjerg

 

 

 

Hop med på virale trends!


#sammenHverForSig #online #hjemmearbejde  15. april 2020

Fællessang med Philip Faber eller Melvins Corona Fitness kunne være et bud på én af de trends man kan hoppe med på sammen med beboerne - pointen er den samme - spred noget positiv energi i en tid med meget alvorlig information.

 

Annoncér tiderne på facebook, whatsApp eller hvad man bruger i sit lokalområde og giv den gas derhjemme!

 

 

 

Coronavisen - Billeder og fællesskab


#naboskab #digital #hjemmearbejde #kommunikation #sammenHverForSig SORAS-Kollegiet - Aarhus, 13. april 2020

I startboligprojektet SORAS-Kollegiet er en ny digital avis på spil – Coronavisen, som er en samling af billeder indsendt i ugens løb, fra beboerne, bostøtterne og mig selv. Det kan være alt fra en gåtur, naturen, madlavning, et teamsmøde eller computerspil.

 

Avisen sendes ud hver søndag og giver beboerne mulighed for at se, hvad ”naboen” får tiden til at gå med og herigennem blive inspireret til nye aktiviteter.

 

Søndagens udgave af avisen er hver tirsdag et fast samtaleemne i kollegiets virtuelle madklub.

 

Social vicevært Nick Gisselmann, nig@ojba.dk
Østjysk Bolig

 

 

 

Portrætter - En hverdag under corona


#familie #online #hjemmearbejde #kommunikation KEFI Slagelse, 10. april 2020

 

I en tid, hvor borgere skal holde sammen ved at holde afstand, har den boligsociale helhedsplan »En fælles indsats« besluttet at bringe en portrætserie af beboere fra Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør. Serien skal skildre den nye virkelighed, beboere i de udsatte boligområder lever i.

Ideen startede ved, at man ringede rundt for at høre, hvordan folk havde det og oplevede, at der var et stort behov for at få vendt situationen.

 

Portrætterne er blevet delt på facebook og har nået flere, end de nogensinde har nået med andre opslag.

 

 

Kommunikationsmedarbejder Dorte Holm Abrams, dha@kefi.dk
KEFI

 

Altanbanko i Lundtoftegade


#børn #unge #online #skole #familie #hjemmearbejde Nørrebro, 10. april 2020

 

Beboerne i boligforeningen AKB Lundtoftegade afholdte det første af to gigantiske bankospil, hvor de deltagende på behørig corona-afstand af hinanden spillede med fra hver deres lejlighed.

 

Læs hele artiklen her

 

 

 

 

Familieklubben holder sammen hver for sig


#samfundssind #familie #iboligområdet   Øst i Centrum - Aalborg, 2. april 2020

Helhedsplanen Øst i Centrum uddeler aktivitetskasser til familier i Aalborg Øst, da COVID19 gør, at Familieklubbens planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres.

 

Kasserne er blevet uddelt hjemme hos hver familie, som satte stor pris på denne gestus. Det blev til mange gode snakke i trappeopgangene og dermed også en god måde at få lidt føling på situationen i den enkelte familie. Hvem havde brug for hjælp til andre ting? Var der ældre søskende, der ikke helt var kommet i gang med hjemmeskolingen? Osv. Alt sammen noget, der har givet medarbejderne noget at arbejde videre med i perioden, hvor fysisk afstand til beboerne er en nødvendighed. 

 

 

Projektleder Anne Louise, all@alabubolig.dk
Øst i Centrum
 

 

 

 

SMS - Fra mig til dig!


#kommunikation #tryghed #hjemmearbejde #udsatte Helhedsplanen Lolland, 26. marts 2020


Når man ikke kan være synlig i gadebilledet, så kan man altid sende en sms og gøre opmærksom på, at man stadig er der, hvis man har brug for en snak. Det har man gjort i Helhedsplanen Lolland, hvor medarbejdere har haft travlt med at skrive til de beboere de i forvejen har haft en kontakt til - ca. 200 beboere er blevet kontaktet på denne måde.

 

Beboerne har været glade for at få en sms fra en de i forvejen kender i en tid, hvor meget ikke er som det plejer.

 

Projektleder Karsten Jensen, karj@bdk.dk
Helhedsplanen Lolland 

 

 

 

 

Understøt det gode børneliv i familien


#kommunikation #børn #familie #hjemmearbejde Beboerprojekt Bispebjerg, 24. marts 2020

I Beboerprojekt Bispebjerg har medarbejdere brugt sig selv og deres nye hverdag som inspiration til beboerne - primært ift. børnefamilier. Der er fx blevet delt billeder af, hvad de selv har lavet med egne børn - og hvis man ikke har haft børn, har man brugt bamser.

Som supplement til dette, har de lavet en legeguide til forældre og deres børn - den kan hentes her

 

Studentermedhjælper Sofie Olsen, svoj@fsb.dk
Beboerprojekt Bispebjerg

 

 

 

 

Frivillig lokal hotline på flere sprog


#kommunikation #menneskeligInfrastruktur #hjemmearbejde #frivillighed Taastrupgaard, 20. marts 2020

 

I Taastrupgaard stiller fem unge frivilligt op til at hjælpe beboere, der har brug for information eller hjælp til at tilmelde sig Røde Kors' corona-hjælpenetværk.

 

De unge hjælper beboere, der har særlig brug for hjælp med sproget. I Taastrupgaard kan de unge klare tyrkisk, somalisk og urdu, mens det boligsociale team er stærke på dansk, engelsk & tyrkisk.


På den måde hjælper beboere og de boligsociale medarbejdere hinanden med at bygge bro til beboerne.

Projektleder Katrine Winther, katwi@kab-bolig.dk
 Taastrupgaard

 

 

 

 

Ræk ud til kulturforeninger!


#kommunikation #foreninger #hjemmearbejde #menneskeligInfrastruktur Bispehaven, 18. marts 2020


I Bispehaven er der blevet ringet rundt til nøglepersoner, foreninger og interessefællesskaber i området med det klare budskab -  vi alle skal stå sammen om at løse den situation, vi står i. Ved relativt få opringninger er det lykkedes, at nå ud til en bred flok og i kroge, der antages, man ikke ville have nået med skriftlig kommunikation.


Den direkte mund-til-mund metode leveret af personer, man har tillid til har været et stærkt redskab, når der skal kommunikeres forandringer i højt tempo. 

 

Boligsocial medarbejder Cæcilie Støttrup Olesen, col@ojba.dk
Den Boligsociale Helhedsplan Bispehaven