smitte | stop     informationsmateriale     inspiration 

På denne side deler vi jeres erfaringer med håndtering og forebyggelse af smitte i boligområderne. Beretningerne er skrevet og indsendt af jer,  så de kan variere i fokus og form, men vi håber I kan bruge hinandens viden og erfaringer.  Hvis du har en beretning, du gerne vil dele, så send den til boligsocialnet@bl.dk 

Beretningerne ligger kronologisk med den nyeste øverst. 

.

Webinar - Forebyggelse af smitte blandt etniske minoriteter 


#organisering #kommune #sst #erfa #webinar KL, 21. august 2020

Klik på billedet for at se webinaret

 

 Boligsocial konsulent Ulla Schärfe, ulsc@kl.dk

 

 

Håndtering og forebyggelse af smitte - erfaringer fra Silkeborg


#organisering #kommune #region #foreninger Silkeborg, 18. august 2020

 

Før: generel info ud til beboere (i opgange, fb), være godt klædt på til at besvare spørgsmål, være i god kontakt med institutionsledere, være opmærksom på hvad der bliver sendt ud fra skoler og institutioner og spørge ind til om forældrene har forstået det, generelt være på forkant og lytte på vandrørene specifikt i fht corona, være i kontakt med alle kulturelle foreninger og nøglepersoner.


Under: info ud til beboere om testmuligheder (opgange, sms, individuelle beskeder, opkald), opfølgningsdialog med beboere om de får gjort det de skal, kontakt til familier og individer som vi ved kan have særligt svært ved at forstå udmeldinger fra det offentlige, kontakt til kulturelle foreninger og nøglepersoner, indkalde til dialogmøder, øget fokus på materialer oversat til forskellige sprog, give tilbagemelding til myndigheder om manglende infomateriale og input til indhold, bistå beboere med kontakt til praktiserende læge, tilmelding til test, læsning af svar, indgå i konflikthåndtering sammen med administrationen affødt af chikane. Generelt være opmærksom på, hvad andre aktører melder ud til beboerne, så vi understøtter og ikke spænder ben for hinanden.


Efter: dele erfaringer med forskellige aktører, følge behov for materiale til dørs, gå tilbage til almindeligt beredskab og være obs på ændringer, arbejde videre med det gode naboskab (som visse steder har været særdeles udfordret i krisetiden).

 

Projektleder Mia Butler, mb@silkeborg.dk

 

 

 

Mobilt testcenter i området - erfaringer fra Aarhus


#mobiltest #kommunikation #samarbejde #tilstedeværelse Aarhus, 17. august 2020

 

Når det mobile testcenter kommer ud, er der testpersonale fra regionen, men testarbejdet starter et stykke før vatpinden i det hvide telt, så der er opgaver som de boligsociale medarbejdere eller andre med fordel kan være med til at løse, så testpersonalet kan koncentrere sig om at teste.

 

Inden testbilen kommer ud, skal der informeres i området og alle skal opfordres til at lade sig teste.

 

Der skal være en plads til testbilen, hvor der er mulighed for at danne en kø. Hvis der møder mange op, skal der måske etableres et nummersystem, så man ikke skal stå i køen i mange timer. Køen skal eventuelt guides, måske skal der deles vand ud, findes områder med skygge eller læ, gangbesværede, gravide, ældre skal måske have en hånd eller foran i køen. Derudover skal der svares på spørgsmål som fx hvor man finder svar, hvordan man forholder sig ved positiv test, hvad betyder svarene, hvor kan man finde flere informationer, hvad betyder isolation og hvordan gør man det osv.

 

Det kan desuden være en lejlighed til at få talt med folk, måske også nogle man ikke normalt kommer i kontakt med.

 

 

Kommunikationsmedarbejder Gorm Olesen, Fællessekretariatet, gorm@fs-aarhus.dk