Boligsocialnet faciliterer netværk, der understøtter boligorganisationer og kommuners arbejde med de boligsociale indsatser, der er finansieret af Landsbyggefonden. Boligsocialnet laver netværksaktiviteter med tilbud for følgende målgrupper: • Boligsociale bestyrelser • Boligsociale koordinatorer i kommunerne • Boligsociale koordinatorer i boligorganisationerne • Projektledere for de boligsociale indsatser • Fagpersoner fra både kommuner og boligorganisationer med opgaver i boligsociale indsatser
Home Netværk
Netværk
Faglige netværk
Læs mere
Netværk
Projektledere
Læs mere