Faglige netværk består af en række netværk, der har til formål at danne ramme for videns- og erfaringsudveksling mellem de boligsociale medarbejdere.
Boligsocialnet Netværk Faglige netværk
Netværk
Økonomiske rådgivere
Læs mere
Netværk
Familieindsatser
Læs mere
Netværk
Kommunikation
Læs mere
Netværk
Startboliger
Læs mere
Netværk
Sociale viceværter
Læs mere
Netværk
Fædre & mandeindsatser
Læs mere
Netværk
Beskæftigelsesindsatser
Læs mere
Netværk
Fritidsjobindsatser
Læs mere
Netværk
Kriminalpræventivt samarbejde
Læs mere
Netværk
Lokalsamfund & medborgerskab
Læs mere