Boligsocialnet

Boligsocialnet er en fælles platform for medarbejdere med boligsociale opgaver ansat i både kommuner og boligorganisationer. Boligsocialnets formål er at styrke effekten af de boligsociale indsatser ved at tilbyde kurser, netværksaktiviteter, temadage samt formidle viden via Boligsocialnets hjemmeside og nyhedsbreve. 

 

Boligsocialnet er et samarbejde mellem KL og BL - Danmarks Almene Boliger. Boligsocialnet indgår i tæt samarbejde med Landsbyggefondens boligsociale funktion og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

 

Boligsocialnet har fokus på temaerne tryghed og brud med negativ social arv, men også på organisering, entydig ledelse, strategisk fokus og samarbejde omkring de boligsociale indsatser.

 

 

 

Kort om Boligsocialnet:

  • Opsamling og formidling af viden til boligsociale medarbejdere
  • Bidrager til dynamikken og fremdriften i de enkelte projekter
  • Kilde til inspiration for netværket
  • Udbyde uddannelsestilbud til medarbejdere ansat i projekterne
  • Netværksfacilitering
  • Oplyser om arrangementer af både intern og ekstern karakter - som har “det boligsociale” på dagsordenen