Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder

VIVE og Rambøll har undersøgt forekomsten af kriminalitet i udsatte boligområder, og hvordan boligsociale indsatser finansieret af Landsbyggefondens 2011-14-midler kan bidrage til at forebygge kriminalitet i områderne.

Rapporten zoomer ind på udviklingen i kriminalitetsforebyggelse blandt børn og unge i udsatte boligområder. Rapporten konkluderer blandt andet, at den kriminelle aktivitet blandt 10-14-årige børn i udsatte boligområder er faldet fra 2011 til 2017.

 

Det kan skyldes, at de boligsociale indsatser har et stærkt fokus på at foregribe, at børn stifter bekendtskab med kriminalitet, og at de boligsociale aktiviteter aktivt støtter børn og unge i at undgå en kriminel løbebane.

 

 

Hent og læs den fulde rapport her.

 

Foto: Ole Bo Jensen